Volkswagen akun vaihto

Auton akun käyttöikään vaikuttavat monet tekijät, kuten auton käyttö- ja seisonta-ajat sekä lisälaitteiden käyttö. Lyhyet päivittäiset ajomatkat ja lisälaitteiden, kuten istuin- ja tuulilasin lämmittimien runsas käyttö voivat johtaa akun alilatautumiseen ja siten akun käyttöiän lyhenemiseen. Erityisesti seisontalämmittimen käyttö kuormittaa akkua huomattavasti, sillä se toimii täysin akun varassa. Nykyaikaisissa autoissa, joissa on runsaasti elektroniikkaa, akun kuluminen voi tapahtua myös lepotilassa, mikä tarkoittaa, että pitkät seisonta-ajat voivat johtaa akun alilatautumiseen.

Monet autoilijat pohtivat, milloin on oikea aika vaihtaa auton käynnistysakku. Vaikka moottorin käynnistyvyydessä ei olisikaan havaittavissa ongelmia, kannattaa akun uusiminen ajoittaa ennakoivasti. Sen sijaan, että odottaa, kunnes auto ei starttaakaan kiireisenä arkiaamuna, akun vaihdon voi suorittaa ajoissa esimerkiksi määräaikaishuollon yhteydessä.  

Akkuongelmien mielletään yleisesti esiintyvän talvella kovilla pakkasilla, mutta myös kesän kuumuus voi tuoda esiin käyttöikänsä päässä olevan akun ongelmat. Ennakointi, akun vaihdon ajoittaminen ennen talven pakkasia tai kesän kovimpia helteitä voi auttaa välttämään ongelmat.

Auton akun käyttöikä on keskimäärin noin 5 vuotta. Myönnämme laadukkaille Volkswagen-akuille 2 vuoden varaosatakuun, mikä kattaa lähes puolet akun oletetusta käyttöiästä. On tärkeää huomioida, että akun vaihdon yhteydessä akunvalvonnan ohjainlaite tulee sovittaa uuden akun kanssa yhteen. Tämä mahdollistaa sen, että auton järjestelmä kykenee hyödyntämään uuden akun koko kapasiteetin ja varmistamaan optimaalisen latausprosessin myös haastavimmissa ajoprofiileissa.
 

UKK 

Kuinka nopeasti akku tyhjenee?

Valitettavasti ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka kauan auton akku kestää yhdellä latauksella, sillä aikaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten akun kapasiteetti, varaustila ja virrankulutus. Auton käynnistysakun varaustaso voi laskea huomaamatta, jos auto seisoo käyttämättömänä pitkään aikaan, jolloin akku voi tyhjentyä jo muutaman viikon kuluessa, ellei akku ole täyteen ladattu seisontajakson alkaessa. Erityisesti nykyaikaisissa autoissa, joissa on runsaasti elektroniikkaa, akun varaustaso voi laskea myös silloin, kun auto on lepotilassa. Jos autoa käytetään pääasiassa lyhyillä matkoilla, suositeltavaa on ajaa vähintään yksi pidempi ajomatka viikossa, jotta akku ehtii latautua kunnolla.

Kuinka kauan akun lataaminen kestää?

Akun täyteen latautumisen kestoon vaikuttaa moni asia, kuten akun varaustila, kapasiteetti ja latausvirta. Tyhjentynyt akku tulisi ladata akkulaturilla, jolloin latausprosessi kestää tavallisesti noin 5–15 tuntia. Emme suosittele apuvirran käyttöä toisesta autosta, sillä mahdolliset jännitepiikit tai virheellisesti asennetut kaapelit voivat aiheuttaa vahinkoa auton sähköjärjestelmälle.

Kuinka usein auton akku pitää vaihtaa? 

Auton akun keskimääräinen käyttöikä on viitisen vuotta. Akun käyttöikään vaikuttavat esimerkiksi auton käyttötapa ja lisälaitteiden käyttö. Mikäli akku on suuren osan ajasta alilatautunut, sen kuluminen tapahtuu nopeammin. Alilataukseen johtavat tekijät ovat muun muassa lyhyet päivittäiset ajomatkat sekä erilaisten virrankuluttajien, kuten istuinlämmittimien, tuulilasinlämmittimen, takalasinlämmittimen ja ratin lämmittimen käyttö. Suosittelemme akun vaihtoa 5 vuoden välein ongelmien ehkäisemiseksi.

Mitä voi tehdä jos auton akku tyhjenee?

Volkswagen-liikkumisturva tarjoaa apua ongelmatilanteissa. Huomioithan, että apuvirran antaminen toisesta autosta ei ole suositeltavaa, sillä sen aiheuttamat jännitepiikit tai virheet kaapeleiden asennuksessa voivat johtaa auton sähköjärjestelmän vaurioitumiseen ja korkeisiin korjauskustannuksiin. 

Kuinka valitsen akun autoon? 

Volkswagenn laadukkaiden alkuperäisten akkujen käyttöikä on merkittävästi pidempi kuin tarvikeakkujen. Akun vaihto kannattaa aina suorittaa Volkswagenn-huollossa, jotta uusi akku voidaan sopeuttaa akunvalvonnan ohjauslaitteeseen ja siten varmistaa optimaalinen latausprosessi. Voit varata akun vaihdon tai akun kunnon tarkistuksen verkkosivuiltamme tai soittamalla asiakaspalveluun 020 762 44

Volkswagen-huollon verkkovaraus